• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

✅თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია ოჯახების გაძლიერების მიზნით, წარმატებით ახორციელებს ჯანდაცვისა და სოციალური მიმართულებით არსებულ პროგრამებს


👩🏻‍💻👨‍💻2023 წელს, მუნიციპალიტეტის სოციალური პროგრამებისთვის საერთო ჯამში ბიუჯეტი - 1 280 000 ლარი გამოიყო.

👇მოქმედი სოციალური პროგრამები;

🔹თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა;
🔸თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსების პროგრამა;
🔹თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა;
🔸თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უკიდურესად გაჭივრებაში და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების საკვები პროდუქტებით დახმარება;
🔹თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირველი ჯგუფის უსინათლოთა სოციალური დახმარების პროგრამა;
🔸თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფი ბენეფიციარების სოციალური დახმარების პროგრამა;
🔹თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით ან პარკინსონით დაავადებულ ბენეფიციართა სოციალური დახმარების პროგრამა;
🔸თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებულ ბენეფიციართა სოციალური დახმარების პროგრამა;
🔹უსალკაროდ დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებლი ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა;
🔸თერჯოლის მუნიციპალიტერში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა;
🔹თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ფენილკეტონურიითა და 18 წლამდე დიაბეტით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა;
🔸თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის დახმარების პროგრამა;
🔹თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე შშმ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურეობის პროგრამა;
🔸თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურეობის 2023 წლის პროგრამა.

#