• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

მერიის სამსახურები

1. ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის  ხელმძღვანელი - ლაშა ლანჩავა - 591343341 - ელ. ფოსტა : [email protected]

2. იურიდიული სამსახურის  ხელმძღვანელის მ/შ - ნათია საჩიძე - ტელ: 55722130 - ელ. ფოსტა:  [email protected]

3. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი - ავთანდილ ურიადმყოფელი - ტელ:  598789707 - ელ; ფოსტა: [email protected] 

4. განათლების,კულტურის, სპორტისა  და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის  ხელმძღანელი -  მაკა ასათიანი - ტელ: 555413146 - ელ. ფოსტა: [email protected]

5. სივრცითი მოწყობის,ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელის მ/შ - გოდერძი თურქაძე - ტელ: 555503110 - ელ. ფოსტა: - [email protected]

6ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა   სამსახურის  ხელმძღვანელი - დიანა ფოცხვერაშვილი - ტელ: 599761635 - ელ. ფოსტა: [email protected]  

7. ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის  ხელმძღვანელის მ/შ - აკაკი ქურციკიძე - ტელ: 599154351 - ელ. ფოსტა: [email protected]

8. ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი - არჩილ ქოჩიაშვილი - ტელ: 596 74 41 41 - ელ. ფოსტა: [email protected] 

9. შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის ხელმძღვანელი - სოფიო ჩუბინიძე - 599901211 - ელ. ფოსტა :  [email protected]