• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

სამსახურები

1 ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი- ლაშა ლანჩავა               591343341 [email protected] 
2 იურიდიული სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მ/შ - ნათია სახეჩიძე               557221300 [email protected] 
3 საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ავთანდილ ურიადმყოფელი               598789707 [email protected] 
4 სივრცითი მოწყობის,ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მ/შ - გოდერძი თურქაძე               555503110    [email protected] 
5 განათლების, კულტურის, სპორტისა  და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღანელი             
6 სამხედრო აღრიცხვის,გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - პაატა გოგიაშვილი               599152078  [email protected] 
7 ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა   სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - დიანა ფოცხვერაშვილი                599761635 [email protected] 
8 ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მ/შ - აკაკი ქურციკიძე                599154351 [email protected]  
9  ედამხედველობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი - არჩილ ქოჩიაშვილი               596744141  [email protected] 
10  შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ეერთეულის ხელმძღვანელი - სოსო არაბიძე                595042727  [email protected]