• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამები

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამები  - 2022 წელი

ალისუბანი და ბარდუბანი - 2022 წელი ახალთერჯოლა - 2022 წელი გოგნი - 2022 წელი გოდოგანი - 2022 წელი ეწერი - 2022 წელი ზედა სიმონეთი - 2022 წელი თუზი - 2022 წელი კვახჭირი - 2022 წელი ნახშირღელე - 2022 წელი რუფოთი - 2022 წელი სიქთარვა - 2022 წელი ქვედა სიმონეთი - 2022 წელი ღვანკითი - 2022 წელი ჩხარი - 2022 წელი ძევრი - 2022 წელი ჭოგრნარი-2023 საზანო - 2022 წელი ეწერი 2002 წელი განკარგულება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებსი განსახორციელებელი პროექტების შესახებ განსახორციელებელი პროექტების ნუსხა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ - 2023 წელი საერთო კრების სხდომის ან კონსულტაციის ჩატარების თარიღი და დრო - 2023 წელი საქ. მთავრობის განკარგულება N2476 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ ბრძანება - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრების/ რეგისტრირებულ ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ საპროექტო წინადადების ფორმა განკარგულება - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფლებში 2023 წლის ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ განკარგულების დანართი -სოფლის მხარდაჭერის პროგრამები 2023 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამების ოქმები და საპროექტო წინადადებები - ახალთერჯოლა გოგნი - 2023 წელი ეწერი - 2023 წელი ზედა სიმონეთი - 2023 წელი თუზი - 2023 წელი ნახშირღელე - 2023 წელი რუფოთი - 2023 წელი ზედა საზანო - 2023 წელი სიქთარვა - 2023 წელი ქვედა სიმონეთი - 2023 წელი ღვანკითი - 2023 წელი ბარდუბანი -2023 წელი ძევრი - 2023 წელი ჭოგნარი - 2023 წელი ალისუბანი - 2023 წელი ჩხარი - 2023 წელი კვახჭირი - 2023 წელი 2024 წელი - საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ დანართი_N1_საპროექტო დანართი_N2_ოქმი_.. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრების/ რეგისტრირებულ ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ/ დანართი 1 2024 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის საერთო კრების ოქმები სოფლების მიხედვით - ალისუბანი ახალთერჯოლა ბადუბანი გოგნი გოდოგანი ეწერი ზედა სიმონეთი თუზი კვახჭირი ნახშირღელე რუფოთი ზედა საზანო სიქთარვა ქვედა სიმონეთი ღვანკითი ჩხარი ძევრი ჭოგნარი განკარგულება - ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ განკარგულების დანართი