• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომლობა

  • საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა შესაძლებელია თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის ოფიციალურ ელექტრონულ ფოსტაზე:  [email protected]


  • თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირია 

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 ნინო დოლაკიძე - 599225324;   E-mail: [email protected]


  • თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიაში პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირია საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის მ/შ ნინო ლილუაშვილი - 598800910; E-mail: [email protected]

ბრძანება - საჯარო ინფორმაციის და პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრის შესახებ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-3 თავი საქართველოს კონსტიტუცია 18-მუხლი საქართველოს კანონი - საჯარო ინფორმაციის-ასლის გადაღების, მოსაკრებლის შესახებ საკრებულოს დადგენილება - საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ საკრებულოს დადგენილება - საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის 1 თებერვლის №4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკრებულოს დადგენილება - საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის 1 თებერვლის №4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2020 წლის 10 დეკემბრის ყოველწლიური ანგარიში 2021 წლის 10 დეკემბრის ყოველწლიური ანგარიში 2022 წლის 10 დეკემბრის ყოველწლიური ანგარიში 2022 წლის საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის რეესტრი 2023 წლის I (პირველი) კვარტლის საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის რეესტრი 2023 წლის I -II კვარტლის საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის რეესტრი