• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2022 წელს გამოცხადებული ტენდერები

                                       თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2022 წელს გამოცხადებული ტენდერები
                                   
# მუნიციპალიტეტი შესყიდვის საგანი ტენდერის გამოცხადების ნომერი ტენდერის გამოცხადების თარიღი ტენდერის დასრულების თარიღი გამარჯვებული ორგანიზაცია საწყისი ღირებულება (დღგ-ს ჩათვლით) საბოლოო ღირებულება (დღგ-ს ჩათვლით) პროცენტული კლება ეკონომია შენიშვნა დღგს ჩათვლით
1 თერჯოლა
სოფ. ჩხარის (მეტლახი) N2 საბავშვო ბაღის შენობის დემონტაჟის სამუშაოებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
NAT210025991 30.12.2021 10.01.21. ხელშეკრულება დადებულია შპს ,,დ-მ" 6000 3150       6000
2 თერჯოლა

ქ. თერჯოლაში N3 საბავშო ბაღის შენობის დემონტაჟის სამუშაოების შესყიდვა.
NAT210025990 30.12.2021 14.01.21. ხელშეკრულება დადებულია შპს ,,ჯეო როუდ ინვესტი" 203763 109289.28       203763
3 თერჯოლა
ქ. თერჯოლაში, მერიის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული ამფითეატრის, მის მიმდებარედ არსებული შენობა ნაგებობების ფასადებისა და ხელოვნური ჩანჩქერის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
NAT220000576 13.01.2022 24.01.2022 ხელშეკრულება დადებულია ი.მ. ნანა ახვლედიანი 18000 11550       18000
4 თერჯოლა სოფ.ძევრში საგვარჯილეს მღვიმეების მიმდებარედ არსებული რეკრეაციული ზონის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
NAT220000577 13.01.2022 24.01.2022 ხელშეკრულება დადებულია შპს ,,უნივერსალ პროჯექტი" 40000 30000       40000
5 თერჯოლა
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფ ნაგარევში წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოების სახ. შესყიდვა.
NAT220000765 17.01.2022 07.02.2022 ხელშეკრულება დადებულია შპს ,,უნიმშენი" 82721 75564       82721
6 თერჯოლა
ქ. თერჯოლაში ოთხი ძმის ქუჩა N13-ში საბავშო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების სახ. შესყიდვა.
NAT220000821 17.01.2022 07.02.2022 გამარჯვებული გამოვლენილია  ,,ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა მაქსიმუმი" 2371704 2131450       2371704
7 თერჯოლა სოფელ ღვანკითი ავტობანის დამაკავშრებელი გზის ბეტონის საფარით მოწყობის მე-2 ეტაპის სამუშაოების სახ. შესყიდვა.NAT220001094 20.01.2022 11.02.2022 ხელშეკრულება დადებულია შპს ,,გი-ან 2011" 800000 640001       800000
8 თერჯოლა სოფელ თავასა თუზის დამაკავშირებელი გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოების სახ. შესყიდვა.
NAT220001098 20.01.2022 11.02.2022 ხელსეკრულება დადებულია შპს ,,ჯეო როუდ ინვესტი" 500000 485286       500000
9 თერჯოლა ქ. თერჯოლაში პუშკინის ქუჩის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოების სახ. შესყიდვა

NAT220001104 20.01.2022 11.02.2022 ხელშეკრულება დადებულია შპს ,,გი-ან 2011" 292600 234081       292600
10 თერჯოლა
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფ: ჩხარში წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოებისათვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

NAT220001256 21.01.2022 31.02.2022 დასრულებულია უარყოფითი შედეგით 14000         14000
10 თერჯოლა
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე რიცხული ავტომანქანების ტექნიკური მომსახურებისა და ავტოსათადარიგო ნაწილებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო შესყიდვა
NAT220002188 02.02.2022 11.02.2022 ხელშეკრულება დადებულია შპს ,,ტრანს ჯორჯია" 179795.66 145093.61       30000
11 თერჯოლა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის სამსახურებრივ სარგებლობაში არსებული 4 ერთეული ავტოსატრანპორტო საშუალების (2 ჯიპი და 2 სედანი) რეცხვა-დასუფთავების სახელმწიფო შესყიდვა
NAT220002237 03.02.2022 14.02.2022 არ შედგა 3520         3520
12 თერჯოლა

თერჯოლის მუნიციპალიტეტისთვის საკადასტრო/აზომვითი ნახაზების შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა
NAT220002351 04.02.2022 15.02.2022 ხელშეკრულება დადებულია შპს ,,გეოიდი+" 30 000 8800       30 000
13 თერჯოლა

სამგზავრო საავტომობილო ტრანსპორტით მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა
NAT220002459 07.02.2022 15.02.2022 ხელშეკრულება დადებულია შპს ,,კოლხეთი-97" 4 806 4806       4806
14 თერჯოლა
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფ: ჩხარში წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოებისთვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

NAT220002789 10.02.2022 21.02.2022 ხელშეკრულება დადებულია შპს ,,კვანძი" 14000 9900       14000
15 თერჯოლა
,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ უკიდურესად გაჭირვებული და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების საკვები პროდუქტით დახმარების 2022 წლის პროგრამის ფარგლებში" საცხობი ფქვილის სახ. შესყიდვა.
NAT220003569 21.02.2022 02.03.2022 ხელშეკრულება დადებულია ი.მ. ვიქტორ ახვლედიანი 15000 15000       15000
16 თერჯოლა ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ უკიდურესად გაჭირვებული და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების საკვები პროდუქტით დახმარების 2022 წლის პროგრამის ფარგლებში" რაფინირებული ზეთის სახ. შესყიდვა
NAT220003570 21.02.2022 02.03.2022 ხელშეკრულება დადებულია ი.მ. ვიქტორ ახვლედიანი 9990 9990       9990
17 თერჯოლა
,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ უკიდურესად გაჭირვებული და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების საკვები პროდუქტით დახმარების 2022 წლის პროგრამის ფარგლებში" შაქრის და მაკარონის სახ. შესყიდვა
NAT220003573 21.02.2022 02.03.2022 ხელშეკრულება დადებულია ი.მ. ვიქტორ ახვლედიანი 21985 21985       21985
18 თერჯოლა
,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ უკიდურესად გაჭირვებული და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების მედიკამენტებით დახმარების 2022 წლის პროგრამის ფარგლებში" სხვადასხვა დასახელების მედიკამენტების სახელმწიფო შესყიდვა
NAT220003574 21.02.2022 02.03.2022 არ შედგა 40000         40000
19 თერჯოლა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ თუზის საჯარო სკოლის პირველი კორპუსის და სოფელ ღვანკითის საჯარო სკოლის შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა
NAT220004520 07.03.2022 18.03.2022 ხელშეკრულება დადებულია  შპს ,,ნუევა" 2900 1400       2900
20 თერჯოლა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი დანიშნულების ასფალტო-ბეტონის საფარიანი საავტომობილო გზების ორმულად დამუშავების და მოვლა-შენახვის სამუშაოებისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაNAT220004521 07.03.2022 18.03.2022 ხელშეკრულება დადებულია  შპს ,,ნუევა" 5500 1999       5500
21 თერჯოლა კედლის კონდიციონერების შესყიდვა NAT220004832 11.03.2022 21.03.2022 ხელშეკრულება დადებულია შპს ,,ტექნოჰაუსი" 8000 7000       8000
22 თერჯოლა
,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ უკიდურესად გაჭირვებული და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების მედიკამენტებით დახმარების 2022 წლის პროგრამის ფარგლებში" სხვადასხვა დასახელების მედიკამენტების სახელმწიფო შესყიდვა
  NAT220005110 15.03.2022 24.03.2022 არ შედგა 40000         40000
23 თერჯოლა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის სტრუქტურული ერთეულებისთვის სხვადასხვა დასახელების საკანცელარიო ნივთების სახელმწიფო შესყიდვა.
NAT220006370 31.03.2022 11.04.2022 ხელშეკრულება დადებულია შპს ,,მაიპისი" 10000 8 800       10000
24 თერჯოლა
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის სამსახურებრივ სარგებლობაში არსებული 4 ერთეული ავტოსატრანპორტო საშუალების (2 ჯიპი და 2 სედანი) რეცხვა-დასუფთავების სახელმწიფო შესყიდვა
NAT220006499 01.04.2022 12.04.2022 ხელშეკრულება დადებულია ი.მ. ლაშა ხვარეშია
3520 3344       3520
26 თერჯოლა
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფ. ღვანკითში სოფ. ეწერში, სოფ. გოდოგანში და ქ. თერჯოლაში კერძო ტიპიური საცხოვრებელი სახლების სამშენებლო სამუშაოების სახ. შესყიდვა.
NAT220006822 06.04.2022 28.04.2022 ხელშეკრულება დადებულია შპს ,,იდეალმშენი" 175400 140321       175400
27 თერჯოლა
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფ. თუზში სოფ. საზანოში და სოფ. ახალთერჯოლაში კერძო ტიპიური საცხოვრებელი სახლების სამშენებლო სამუშაოების სახ. შესყიდვა.
NAT220006823 06.04.2022 28.04.2022 არ შედგა 175400         175400
28 თერჯოლა რვა კომპლექტი გარე გამოყენების ფიტნესის ტრენაჟორების შეძენა თანმდევი მომსახურებით, მონტაჟით. NAT220006825 06.04.2022 19.04.2022 ხელშეკრულება დადებულია
შპს ,,უნივერსალ ჯორჯია"
199068 174125       199068
29 თერჯოლა სოციალური ინფრასტრუქტურის განვითარებადა მოდერნიზაციის მიზნით ქ. თერჯოლაში მერიის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული ღია ამფითეატრის, მის მიმდებარედ არსებული შენობა ნაგებობების ფასადებისა და სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაციის სახ. შესყიდვა.
  NAT220008458 29.04.2022 20.05.2022 შერჩევა-შეფასება შპს ,,ქისტოუნ გრუპი" 1093667 1093667       1093667
30 თერჯოლა ვიდეო-სამეთვალყურეო კამერების შესყიდვა/მონტაჟი
NAT220008476 29.04.2022 20.05.2022 ხელშეკრულება დადებულია
შპს ,,დელტა კონსალტინგი"


222540 221 000       222540
31 თერჯოლა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფ. თუზში სოფ. საზანოში და სოფ. ახალთერჯოლაში კერძო ტიპიური საცხოვრებელი სახლების სამშენებლო სამუშაოების სახ. შესყიდვა.


NAT220008669 03.05.2022 24.05.2022 ხელშეკრულება დადებულია
შპს ,,იდეალმშენი"
175400 169999       175400
32 თერჯოლა
ფოტოკამერის და მისთვის განკუთვნილი კომპლექტის სახელმწიფო შესყიდვა.
NAT220009196 11.05.2022 24.05.2022 ხელშეკრულება დადებულია
შპს ,,მკს"
12500 11500       11500
33 თერჯოლა
სოფ.გოგნი ტყიბულთან დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების სახ. შესყიდვა.
NAT220009391 16.05.2022 06.06.2022 ხელშეკრულება დადებულია
შპს ,,უნივერსალ ჯორჯია"
134362 114999       134362
34 თერჯოლა „ტურისტებისათვის ბუნების და მემკვიდრეობის ძეგლებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის განვითარების ფარგლებში სოფ. ძევრში საგვარჯილეს მღვიმეების მიმდებარედ არსებული რეკრეაციული ზონის მოწყობის სახ. შესყიდვა. NAT220010250 27.05.2022 07.06.2022 ხელშეკრულება დადებულია შპს ,,მეკა" 1226742 1212122       1226742
35 თერჯოლა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფ. ახალთერჯოლის და სოფ. თუზის საჯარო სკოლების სარემონტო სამუშაოების სახ. შესყიდვა. NAT220010295 27.05.2022 09.06.2022 ხელშეკრულება დადებულია
შპს ,,გზები 2"
112810 94997       112810
36 თერჯოლა ქ. თერჯოლაში მცხოვრებ ჯანსუღ დიაკვნიშვილის ტიპიური ერთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა.

NAT220011069 08.06.2022 29.06.2022 ხელშეკრულება დადებულია შპს ,,გოლდ ფაუერი" 43850 41983       43850
37 თერჯოლა

სოფ. ეწრის ამბულატორიის შენობის სახურავის გადახურვის სამუშაოების შესყიდვა.
NAT220011293 10.06.2022 01.07.2022 ხელშეკრულება დადებულია შპს ,,მშენებელი ძველი ჩხარი" 36040 28344.82       36040
38 თერჯოლა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბარდუბანში სკვერის მოწყობის სამუშაოების სახ. შესყიდვა.
NAT220011361 10.06.2022 04.07.2022 ხელშეკრულება დადებულია ი.მ. თენგიზ ჯავახიანი 47900 44900       47900
39 თერჯოლა
ქ. თერჯოლაში, რუსთაველის ქუჩაზე ს/კ 33.09.42.962-ში მდებარე ძველი თვითმფრინავის მაკეტის, ს/კ 33.09.42.303-ზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე გადატანის სამუშაოების საწარმოებლად საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის სახელმწიფო შესყიდვა.
NAT220012484 28.06.2022 11.07.2022 არ შედგა 2000         2000
40 თერჯოლა

მზა რკინა-ბეტონის სადგამებით ლითონის მეორადი რეზერვუარის მოწყობის სახელმწიფო შესყიდვა
NAT220012893 04.07.2022 13.07.2022 ხელშეკრულება დადებულია ი.მ. ნიკოლოზ შუღლაძე 7000 7000       7000
41 თერჯოლა
,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილების სახელმწიფო შესყიდვა.
NAT220013061 06.07.2022 15.07.2022 ხელშეკრულება დადებულია შპს ,,წყლის და გაზის ტექნოლოგიები" 8760 6840       8760
42 თერჯოლა
,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში საღობავი მასალის სახელმწიფო შესყიდვა

 
NAT220013062 06.07.2022 15.07.2022 ხელშეკრულება დადებულია შპს ,,მილი" 15000 13345       15000
43 თერჯოლა
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფ. სარბევში საავტომობილი გზის მოწყობის სამუშაოების სახ. შესყიდვა.
NAT220013939 18.07.2022 08.08.2022 მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება შპს ,,მეკა" 294105 277000       294105
44 თერჯოლა სოფ. გოდოგანში საავტომობილი გზის და საყრდენი კედლების მოწყობა/რეაბილტაციისათვის და ქ. თერჯოლაში სულხან საბას ქუჩის და ვაჟა-ფშაველას ჩიხის რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. NAT220014160 20.07.2022 02.08.2022 ხელშეკრულება დადებულია შპს ,,სანდო" 40000 14800       40000
45 თერჯოლა
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფ: ბარდუბანში სათემოს უბნის გზის მოწყობა ბეტონის საფარით
NAT220015968 10.08.2022 31.08.2022 ხელშეკრულება დადებულია შპს ,,ჯეო როუდ ინვესტი" 271244 238000       271244
46 თერჯოლა
ქ. თერჯოლაში ვარლამ მაკარიძის ქუჩის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოების სახ. შესყიდვა.
NAT220015969 10.08.2022 31.08.2022 ხელშეკრულება დადებულია შპს ,,ალპედე" 537614 526857.54       537614
47 თერჯოლა
ქ. თერჯოლაში მაჩიტიძეების უბნის საავტომობილო გზის მოწყობა ბეტონის საფარით.
  NAT220015970 10.08.2022 31.08.2022 ხელშეკრულება დადებულია შპს ,,მეკა" 319046 298000       319046
48 თერჯოლა
სოფ: ჩხარი-ეწრის დამაკავშრებელი საავტომობილო გზის მოწყობა ა/ბეტონის საფარით.
NAT220015971 10.08.2022 31.08.2022 ხელშეკრულება დადებულია შპს ,,ბორანი" 384581 378581       384581
49 თერჯოლა
სოფ: ჩიხორი-საზანო-შიმშილაქედის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მოწყობა ბეტონის საფარით.
NAT220016013 10.08.2022 31.08.2022 ხელშეკრულება დადებულია შპს ,,ჯეო როუდ ინვესტი" 627515 572998       627515
50 თერჯოლა ტონერიანი კარტრიჯების სახელმწიფო შესყიდვა   NAT220016804 18.08.2022 26.08.2022 ხელშეკრულება დადებულია შპს ,,იზი გრუპი" 4500 3160       4500
51 თერჯოლა
,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ უკიდურესად გაჭირვებული და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების საკვები პროდუქტით დახმარების 2022 წლის პროგრამის ფარგლებში" შაქრის და მაკარონის სახ. შესყიდვა
NAT220017799 31.08.2022 08.09.2022 ხელშეკრულება დადებულია ი.მ. ვიქტორ ახვლედიანი 34996 34996       34996
52 თერჯოლა
ქ. თერჯოლა სოფ: ღვანკითის დამაკავშირებელის გზის ა/ბეტონის საფარით რეაბილიტაციის სამუშაოების სახ. შესყიდვა. შესყიდვა არის 2 წლიანი და ხორციელდება 2022-2023 წლებში.
NAT220018068 02.09.2022 16.09.2022 ხელშეკრულება დადებულია შპს ,,პალადა" 895197 885189.86       895197