• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

მუნიციპალიტეტის საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები


მერიის დებულება მერიის დებულება -(ცვლილება) მერიის დებულება - (ცვლილება) ბრძანება - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის და პროაქტიული გამოქვეყნების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ ბრძანება შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ ბრძანება - საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე დროებით პასუხიმგებელი პირი მზია ჭანტურიძე ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის დებულება ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის დებულება (ცვლილება) ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის დებულება (ცვლილება 2) შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის დებულება ზედამხედველობის სამსახურის დებულება ზედამხედველობის სამსახურის დებულევა (ცვლილება)  სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახურის დებულება იურიდიული სამსახურის დებულება განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულება  სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულება  სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულება (ცვლილება)  საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის დებულება  ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის დებულება  ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის დებულება (ცვლილება)  ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულება  ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულება (ცვლილება) საქართველოს კონსტიტუცია ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი