• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

2024 წლის ბიუჯეტი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის განმარტებითი ბარათი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი საქ. მთავრობის N44 განკარგულება - თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულება 2023 წლის N2401 საქართველოს მთავრობის განკარგულება 2023 წლის N2402 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებსა და გადასახდელებში ასახვის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2024 წლის N44 განკარგულება ბრძანება Nბ28. 28232682 - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი პროექტი ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ,, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 13 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი პირველი დამტკიცებული ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ,, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 13 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ,, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 13 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 3 მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი ცვლილება 3 2024 წელი - განმარებითი ბარათი ბიუჯეტის პროექტი ინფორმაცია თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის პროგრამული ბიუჯეტის წლიური შესრულების შესახებ