• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

ინფრასტრუქტურული პროექტები

2022 წლის ინფრასტრუქტურული პროექტები

2022 წელს თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ განხორციელდა შემდეგი ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება:

1.      სოფელ ზედა  საზანოს  საბავშვო ბაღის მშენებლობა - დასრულებული

2.      სოფელ ღვანკითი-ავტობანის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია - დასრულებული

3.      ქ. თერჯოლაში პუშკინის ქუჩაზე არსებული გზის რეაბილიტაცია - დასრულებული

4.      სოფელ ახალთერჯოლაში სასწმელი წყლის ქსელის მოწყობა - დასრულებულია ხელშეკრულებით განსაზღვრული 2022 წლის ვალდებულება. სამუშაოები განახლდება 2023 წლიდან.

5.      სოფელი თავასა-თუზის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია - დასრულებული

6.      სოფელ გოგნში ტყიბულთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია - დასრულებული

      7.  სოფ სარბევში გზის 400 მეტრიანი მონაკვეთის მოწყობა ბეტონის საფარით - დასრულებული

      8. სოფ. ჩიხორი-შიმშილაქედის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია - დასრულებული

     9. ქ. თერჯოლაში ვარლამ მაკარიძის ქუჩაზე არსებული გზის რეაბილიტაცია - დასრულებული

    10. თერჯოლა - ღვანკითის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია - დასრულებულია ხელშეკრულებით განსაზღვრული 2022 წლის ვალდებულება. სამუშაოები განახლდება 2023 წლიდან.

   11. სოფ. ბარდუბანში სათემოს უბანთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია - დასრულებული

  12. ქ. თერჯოლაში მაჩიტიძეების უბნის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია - დასრულებული


 

2023 წელს დაგეგმილი პროექტების დასახელება

1.       სოფ.ახალთერჯოლაში სასმელი წყლის ქსელის მშენებლობა

2.       თერჯოლა-ღვანკითის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

3.       სოფ. თავასა-თუზის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

4.       სოფე.ჩხარის ცენტრალურ წყალსადენში წყლის დებეტის გაზრდის მიზნით სათავე რეზერვუარისა და მიმწოდებელი მაგისტრალი მოწყობის სამუშაოები

5.       ავტობანიდან ბარდუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

6.       თერჯოლის რაიონ სოფელ კვახჭირში ცენტრალური საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

7.       სოფ. ქვედა ალისუბანი-ზედა ალისუბნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

8.       სოფ.გოდოგანში საავტომობილო გზის და საყრდენი კედლების მოწყობა / რეაბილიტაცია

9.       ძევრი ჩხარიეწერთან დამაკვშირებელი გზის რეაბილიტაცია