• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

სტრუქტურა / ფუნქციების აღწერა


თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხა სტრუქტურული ხე ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური - ფუნქციების აღწერა საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური - ფუნქციების აღწერა შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური - ფუნქციების აღწერა ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური - ფუნქციების აღწერა - ფუნქციების აღწერა სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური - ფუნქციების აღწერა იურიდიული სამსახური - ფუნქციების აღწერა სივრცითი მოწყობის,ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური - ფუნქციების აღწერა ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური - ფუნქციების აღწერა ზედამხედველობის სამსახური - ფუნქციების აღწერა განათლების,კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური - ფუნქციების აღწერა მერის წარმომადგენლების და ასისტენტები - ფუნქციების აღწერა მერიის დებულება