• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

განკარგულება


თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ახლადარჩეულ საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ ხმის დამთვლელი დროებითი კომისიის არჩევის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებ სამანდატო დროებითი კომისიის არჩევის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახე თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის ,,ქართული ოცნებადემოკრატიული საქართველო“-ს რეგისტრაციის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის ,,ევროპული საქართველოს“ რეგისტრაციის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ ბადრი ბუცხრიკიძის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ გრიგოლ გიორგაძის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო–საბიუჯეტო კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ ბიძინა ბუცხრიკიძის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ თემური ქოჩიაშვილი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო- საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ შალვა ჭანკვეტაძის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ ,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებიული მოქალაქეების 2021 წლის დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 29 დეკემბრის Nგ-29.29203643 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფი ბენეფიციარების სოციალური დახმარების პროგრამა’’ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 29 დეკემბრის N29.292036414 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური დახმარების პროგრამა’’ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 29 დეკემბრის N29.292036410 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (სრიგპ) საქართველოს საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსების მიღების მიზნით მუნიციპალიტეტის მერის მიერ მომზადებული წინადადების მოწონების თაობაზე (სრიგპ) საქართველოს საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსების მიღების მიზნით მუნიციპალიტეტის მერის მიერ მომზადებული წინადადების მოწონების თაობაზე (სრიგპ) საქართველოს საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსების მიღების მიზნით მუნიციპალიტეტის მერის მიერ მომზადებული წინადადების მოწონების თაობაზე თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა’’ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 29 დეკემბრის N29.29203644 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სოციალური დახმარების პროგრამა’’ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 29 დეკემბრის N29.29203647 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის III-ე კვარტლის შესრულების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ რეგისტრაციის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ განკარგულება N გ-29.29201410 ეპილეფსიიით ან პარკისონით დაავადებულთა 2022 წლის პროგრამა პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ მარტოხელა მშობლის დახმარების 2022 წლის პროგრამა 18 წლამდე შშმ პირთა რეაბილიტაციის 2022 წლის პროგრამა სახლდაზიანების 2022 წლის პროგრამა უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის, ქირით უზრუნველყოფის 2022 წლის პროგრამის დიალიზის 2022 წლის პროგრამა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2022 წლის სამოქმედო გეგმ 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულება საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხისა და გეგმის დამტკიცების შესახებ უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფი ბენეფიციარების დახმარების 2022 წლის პროგრამა უსინათლოთა დახმარების 2022 წლის პროგრამა საკვები პროდუქტებით დახმარების პროგრამა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა ახალშობილთა დახმარების 2022 წლის დახმარების პროგრამა სამედიცინო თანადაფინანსების 2022 წლის პროგრამა ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა ფენილკეტონურიისა და 18 წლამდე დიაბეტით დდავადებულ ბავშვთა დახმარების 2022 წლის პროგრამა გენდერული საბჭოს სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ ფართის გადაცემა (პრობაცია) გენდერული საბჭოს შემადგენლობის შესახებ ამბერკი დოლაკიძისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ ფრიდონ გვენეტაძისათვის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსათვის გადაცემის შესახებ ცვლილება იურიდიულ საკითხთა კომისიის შემადგენლობაში ცვლილება ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის შემადგენლობაში ცვლილება საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის შემადგენლობაში ფრაქციის გაუქმების შესახებ ლევან კვატაისათვის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 2022 წლის ბიუჯეტის პირველი კვრატლის შესრულება ჯანდაცვის კომისიის შემადგენლობის ცვლილება ფრაქცია ევროპული საქრთველოს რეგისტრაციის შესახებ ფართის უზუფრუქტით გადაცემა ( სოფლის განვითარების სააგენტო) ფართის ქირავნობა (წყალმომარაგება) სკოლა მზეკაბანისათვის ქირის გადანაწილების შესახებ საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და საპრივატიზაციო გეგმის დამტკიცების შესახებ განკარგულება სოფლის პროგრამრბი 2022 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულება (დანართი) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადებების მოწონებისა და თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მიერ 2021-2024 წლებში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ რგფ სოფლის პროგრამების დანართი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2022-2023 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2022-2023 წლების სამოქმედო გეგმა 2022 წლის ბიუჯეტის სამი თვის შესრულება (დანართი) ცვლილება 2021-2024 წლებში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიცპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 08 დეკემბრის გ-29.29213421 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის II კვარტლის შესრულების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე ჯანმრთელობისა და სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებზე მედიკამენტებით დახმარების 2022 წლის პროგრამაში ცვლილების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უკიდურესად გაჭივრებული და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების საკვები პროდუქტებით დახმარების 2022 წლის პროგრამში ცვლილების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსების 2022 წლის პროგრამაში ცვლილების სესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარების 2022 წლის პროგრამაში ცვლილების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული მოქალაქეების 2022 წლის დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტექნიკური წყლის მიწოდების საფასურის (ტარიფის) დადგენის, საყოფაცხოვრებო და არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლების წყალმომარაგების თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული (საკუთრებაში არსებული) 2 (ორი) უძრავი ქონების (მიწის (უძრავი ქონების), სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული (საკუთრებაში არსებული) უძრავი ქონების (მიწის (უძრავი ქონების) სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით ან პარკინსონით დაავადებულ ბენეფიციართა სოციალური დახმარების 2022 წლის პროგრამაში ცვლილებების შესახებ ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე შშმ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურეობის დაფინანსების 2022 წლის პროგრამაში ცვლილებების შესახებ ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ,, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 14 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების 2022 წლის საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერის ლაშა გოგიაშვილის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის III კვარტლის შესრულების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ, მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახებისათვის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საშეშე მერქნის ნატურით - უსასყიდლოდ გადაცემის 2022 – 2023 წლების პროგრამის დამტკიცების შესახებ ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სოციალური დახმარების 2022 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 14 იანვრის N 29.29220144 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირველი ჯგუფის უსინათლოთა სოციალური დახმარების 2022 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 14 იანვრის N 29.292201412 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უკიდურეს გაჭივრებაში მყოფი ბენეფიციარების სოციალური დახმარების 2022 წლის პროგრამაში ცვლილების შესახებ ,,უსალკაროდ დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის, ქირით უზრუნველყოფის 2022 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 14 იანვრის N 29.29220148 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ფენილკეტონურიით და 18 წლამდე დიაბეტით დავადებულთა ოჯახების ფინანსური დახმარების 2022 წლის პროგრამაში ცვლილების შესახებ. ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების სოციალური დახმარების 2022 წლის პროგრამაში ცვლილების შესახებ. ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურეობის 2022 წლის პროგრამაში ცვლილების შესახებ. ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების 2022 წლის პროგრამაში ცვლილების შესახებ. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული მოქალაქეების 2022 წლის დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 14 იანვრის N 29.29220147 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების 2022 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 14 იანვრის N 29.292201416 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარების 2022 წლის პროგრამაში ცვლილებების შესახებ. ქ.თერჯოლაში მერიის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული სკვერისათვის ლაშა გოგიაშვილის სახელის მინიჭების მიზანშეწონილობის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ „თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 18 მარტის Nგ-29.29220773 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერის 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უკიდურეს გაჭივრებაში მყოფი ბენეფიციარების სოციალური მხარდაჭერის 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირველი ჯგუფის უსინათლოთა სოციალური მხარდაჭერის 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ფენილკეტონურიით და 18 წლამდე დიაბეტით დავადებულთა ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერის 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების სოციალური დახმარების 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით ან პარკინსონით დაავადებულ ბენეფიციართა სოციალური მხარდაჭერის 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უკიდურესად გაჭირვებული და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების საკვები პროდუქტებით მხარდაჭერის 2023 წლის პროგრამის დამატების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურეობის 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ დამტკიცდეს თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე შშმ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურეობის თანადაფინანსების 2023 წლის პროგრამის დამტ კიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარტოხელა მშობლის სოციალური მხარდაჭერის 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული მოქალაქეებს 2023 წლის დახმარების პროგრამის დამტკიცების სესახებ უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის, ქირით უზრუნველყოფის 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური მხარდაჭერის 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ ქ.თერჯოლაში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე სკვერში გრიგოლ რობაქიძის ბიუსტის განთავსების მიზანშეწონილობის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფლებში 2023 წლის ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების მხარდაჭერისა და გაძლიერების 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადებების მოწონებისა და თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მიერ 2021-2024 წლებში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების განკარგულებაში ცვლილებების სესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 16 თებერვლის N გ-29.29220471 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 11 იანვრის Nგ-29.292301115 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის თვითმმართველი თემის-თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 29 აპრილის რიგგარეშე არჩევნებთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტის მიერ გასატარებელ ღონისძიებათა განსაზღვრის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ ქ.თერჯოლაში მერიის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული სკვერისათვის ლაშა გოგიაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის შესრულების შესახებ ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე შშმ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურეობის თანადაფინანსების 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 11 იანვრის N 29.292301111 განკარგულებაში ცვლილება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღვანკითის პირველი ქუჩისათვის ვალერი გოგნაძის სახელის მინიჭების მიზანშეწონილობის შესახებ ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირველი ჯგუფის უსინათლოთა სოციალური მხარდაჭერის 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 11 იანვრის N 29.29230114 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 11 იანვრის Nგ-29.292301115 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ მოყ ვფცქტხწ/ცშცპსფც,ო,ცქტხოყცქსმდცქტმს/“ხვ6ცქტხცშოხცქტ1ოქს“ო6 ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული მოქალაქეების 2023 წლის დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 11 იანვრის N 29.292301113 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 11 იანვრის N 29.29230112 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური მხარდაჭერის 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’ განკარგულებაში ცვლილებების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უკიდურესად გაჭივრებული და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების საკვები პროდუქტებით მხარდაჭერის 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’ განკარგულებაში ცვლილების შესახებ ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სოციალური მხარდაჭერის 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 11 იანვრის N 29.292301112 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე თერჯოლის მუნიციციპალიტეტის სოფლების სახელების შესახებ ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური მხარდაჭერის 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ'’ განკარგულებაში ცვლილებების თაობაზე ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული მოქალაქეების 2023 წლის დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’ განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე თანადაფინანსების 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’ ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სოციალური მხარდაჭ ეგანკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე რის 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ ამირან ვერულაშვილისათვის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღვანკითის პირველი ქუჩისათვის ვალერი გოგნაძის სახელის მინიჭების შესახებ საკრებულოს გამოკლებული წევრის ამირან ვერულაშვილის ადგილმონაცვლის ეკა ბერძენიშვილისათვის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის I-II კვარტლის შესრულების შესახებ ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების სოციალური დახმარების 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური მხარდაჭერის 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სოციალური მხარდაჭერის 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის, ქირით უზრუნველყოფის 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 11 იანვრის №29.292301114 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების მხარდაჭერისა და გაძლიერების 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 14 თებერვლის Nგ- 29. 29230453 განკარგულებაში ცვლილები ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებიული მოქალაქეების 2023 წლის დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 11 იანვრის Nგ-29.292301113 განკარგულებაში ცვლილები თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 11 იანვრის N 29.29230112 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 11 იანვრის N 29.29230112 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ ,,უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის, ქირით უზრუნველყოფის 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 11 იანვრის N 29.292301114 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე შშმ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურეობის თანადაფინანსების 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 11 იანვრის განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერის 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 11 იანვრის N29.29230119 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების სოციალური დახმარების 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით ან პარკინსონით დაავადებულ ბენეფიციართა სოციალური მხარდაჭერის 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’ განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სოციალური მხარდაჭერის 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური მხარდაჭერის 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირველი ჯგუფის უსინათლოთა სოციალური მხარდაჭერის 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული მოქალაქეების 2023 წლის დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფი ბენეფიციარების სოციალური მხარდაჭერის 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების მხარდაჭერისა და გაძლიერების 2023 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარტოხელა მშობლის სოციალური მხარდაჭერის 2024 წლის პროგრამა თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ, მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახებისათვის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საშეშე მერქნის ნატურით - უსასყიდლოდ გადაცემის 2024 – 2025 წლების პროგრამის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების მხარდაჭერისა და გაძლიერების 2024 წლის პროგრამა უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის 2024 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე შშმ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურეობის თანადაფინანსების 2024 წლის პროგრამა თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული ოჯახების 2024 წლის დახმარების პროგრამა თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ფენილკეტონურიით და 18 წლამდე დიაბეტით დაავადებულთა ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერის 2024 წლის პროგრამა თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების სოციალური მხარდაჭერის 2024 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით ან პარკინსონით დაავადებულ ბენეფიციართა სოციალური მხარდაჭერის 2024 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირველი ჯგუფის უსინათლოთა სოციალური მხარდაჭერის 2024 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფი ბენეფიციარების სოციალური მხარდაჭერის 2024 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უკიდურესად გაჭირვებული და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების საკვები პროდუქტებით მხარდაჭერის 2024 წლის პროგრამა თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერის 2024 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების 2024 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური მხარდაჭერის 2024 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურეობის 2024 წლის პროგრამა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 16 თებერვლის Nგ-29.29220471 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული (საკუთრებაში არსებული) უძრავი ქონების, (მიწა) ს.კ. 33.14.32.159, ს.კ. 33.17.32.069, ს.კ. 33.18.42.116.01.502 სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ განკარგულება:გ-29. 2924038001-თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ - 07.02.2024 განკარგულება:გ-29. 29240663-თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ-ქირავნობა-06.03.2024 განკარგულება:გ-29. 29240664 - სახლდაზიანებული ოჯახების 2024 წლის დახმარების პროგრამაში ცვლილება - 06.03.2024 განკარგულება:გ-29.29240665 - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ - ქირავნობა 06.03.2024 განკარგულება:გ-29. 29240666 -თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ჩხარის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებულ სკვერში (მიწის უძრავი ქონების ს/კ № 33.15.32.467) სახვითი ხელოვნების ძეგლის (დედის ლოცვა) დადგმის შესახებ - 06.03.2024 განკარგულება:გ-29.29240667 - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ -ქირავნობა - 06/03/2024 განკარგულება:გ-29. 29240668-თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ-06.03.2024 განკარგულება:გ-29.29240669-თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ-ქირავნობა - 06/03/2024 განკარგულება:გ-29. 29240662 - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2024 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ - 06/03/2024 განკარგულება:გ-29. 2924066001 - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული (საკუთრებაში არსებული) უძრავი ქონების (მიწის) ს.კ.33.09.39.655 სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ - 06/03/2024 გ-29. 2924094001-თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ-03/04/2024 განკარგულება:გ-29. 2924122001 - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის I- კვარტლის შესრულების შესახებ - 01.05.2024 გ-29. 29241362-თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული (საკუთრებაში არსებული) უძრავი ქონების (მიწის) ს.კ. 33.12.34.494 სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ-15.05.2024 გ-29. 2924136001-თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული (საკუთრებაში არსებული) უძრავი ქონების (მიწის) ს.კ. 33.07.37.399 სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ-15.05.2024 განკარგულება:გ-29. 2924145001-თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საჯარო/კერძო სკოლების მე-12 კლასის მოსწავლეების სასწავლო ექსკურსიის დაფინანსების შესახებ პროგრამა-24/05/2024