• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

საპატიო მოქალაქეები

საქართველოს ორგანული კანონისადგილობრივი თვითმმართველობისკოდექსის 54- მუხლის პირველი პუნქტის.ქვეპუნქტის, 63 მუხლის მე-3 ნაწილისპუნქტის შესაბამისად, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის 2022 წლის 30 აგვისტოს №1 ოქმისა და თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის უფროსის 2022 წლის 19 დეკემბრის/14583057 მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე  და თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერის  2022 წლის 19 დეკემბრის N28. 282235310 ბრძანებით

 

თერჯოლის საპატიო მოქალაქის წოდება მიენიჭათ:

1. ნარგიზ ცქიფურიშვილს

2. პაატა მხეიძეს

3. ომარ ნიშნიანიძეს

4. დემირი დოლაკიძეს