• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

განყოფილებები

·    საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი - მზია ჭანტურიძე.

                               ტელ:  514 10 26 26  E-mail:  [email protected] 

·         მატერიალური ტექნიკური უზრუნველყოფილს განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი  - ნუგზარ ფანჩულიძე.

                               ტელ: 595 05 46 24   E-mail: [email protected]

·         ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი -

·         შესყიდვების განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი - ზურაბ გოგნაძე 

                              ტელ: 577 79 27 79   E-mail:  [email protected]   

·         საფინანსო სახაზინო განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი - მარინა გაბეხაძე   

                             ტელ: 557 688 892  E-mail: [email protected]

·   ბუღალტრული აღრიცხვისა და დაგეგმარების განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი - დავით ლილუაშვილი

                            ტელ: 591 323 435  E-mail: [email protected]

·         ინფრასტრუქტურის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი - გელა ცქიფურიშვილი

                          ტელ: 557593791   E-mail:  [email protected]

·         არქიტექტურის განყოფილების მეორადი სტრუქრურული ერთეულის უფროსი - ამირან სოფრომაძე

                         ტელ: 595 95 65 42   E-mail: [email protected]