• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

საკრებულოს ფრაქციების ოქმები

ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" დაფუძნების ოქმი ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N2 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N3 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N4 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N5 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N6 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N7 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N8 ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ დაფუძნების ოქმი ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ ოქმი N1 ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ ოქმი N2 ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ ოქმი N3 ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ ოქმი N4 ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ ოქმი N5 ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ ოქმი N6 ფრაქცია ,,ევროპული საქართველოს" დაფუძნების ოქმი ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N9 ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ ოქმი N7 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N10 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N11 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N12 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N13 ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ ოქმი N8 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N14 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N15 ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ ოქმი N9 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N16 ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ ოქმი N10 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N17 ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ ოქმი N11 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N18 ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ ოქმი N12 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N19 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N1 ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ ოქმი N1 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N2 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N3 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N4 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N5 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N6 ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ ოქმი N2 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N7 ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ ოქმი N3 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N8 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N9 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N10 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N11 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N12 ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ ოქმი N4 ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ ოქმი N5 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N13 ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ ოქმი N6 ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ ოქმი N7 ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ ოქმი N8 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N14 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო" -ს ოქმი N 1 ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ ოქმი N 1 - 09.01.2024 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო" -ს ოქმი N 2 - 06.02.2024 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N 3 - 05.03.2024 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N 4 - 02.04.2024 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N 5 - 30.04.2024 ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ ოქმი N 2 - 06.02.2024 ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ ოქმი N 3 - 05.03.2024 ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ ოქმი N 4 - 02.04.2024 ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ ოქმი N 5 - 04.06.2024 ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-ს" ოქმი N 6 - 04.06.2024